کود مایع لبوسل اسپیشیال گرو اس‌ سی لبوسل المان

Lebosol Spezial Grow SC - Lebosol

سال‌آوری یا تناوب باردهی (Alternate bearing) عبارت از تمایل درختان میوه به باردهی متناوب و نامنظم.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمائید.