کود مایع پابرا رادیکا

Pabbera Radika - TSZ

پابرا رادیکا کودی کارآمد به منظور افزایش و توسعه سیستم ریشه‌ای برای تمام محصولات کشاورزی است.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمائید.