کود مایع پابرا 6-4-4

Pabera 4-4-6 - TSZ

کود محرک ریشه‌زایی و گلدهی

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمائید.