کود مایع ایزابیون سینجنتا سوییس

Isabion - Syngenta

ایزابیون کود محرک زیستی حاوی ترکیبی متعادل با نسبت بهینه میان پپتیدهای زنجیره کوتاه، پپتیدهای زنجیره بلند و اسیدهای آمینه آزاد است و به عنوان محرک رشد برای تمامی بخش‌های گیاه (اعم از ریشه، برگ، گل و میوه) و در تمام محصولات کشاورزی قابلیت کاربرد دارد. 

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمایید.