کنه کش و حشره کش آبامکتین 1/8% ای سی رازی شیمی خرم

Abamectin 1.8 EC - RaziShimi

 کنه‌کش و حشره‌کش با اثر تماسی و گوارشی و فعاليت سيستميک محدود

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمایید.