کود مایع تویین تک روی منگنز تریدکورپ اسپانیا

Twintech Zn Mn - Tradecorp

دارای بیشترین سرعت، تعادل و کارایی جذب روی و منگنز توسط برگ و انتقال سریع در گیاه

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمایید.